Sponsring

Har du något fantastisk och storslaget på gång och behöver hjälp med trycksaker? Då kanske vi kan hjälpa till.

Sponsring innebär att JustNu stöder till exempel en hjälporganisation, en idrottsklubb, ett projekt eller ett arrangemang med produkter eller tjänster mot en rimlig motprestation.

Det finns två kriterier som alltid måste uppfyllas:

  1. Vår logotyp ska vara väl synlig i trycksaken.
  2. Det ska finnas en länk från det sponsrade objektets hemsida som pekar mot: https://www.justnu.se

Utöver det så förutsätter vi att det anordnas sponsorträffar samt uppföljningsträffar där både det finns möjligheter att träffa andra sponsorer samt att ta del av information gällande sponsringsprojektet.

Nu när du vet hur vi ställer oss inför sponsring och vad som förväntas är du välkommen att kontakta oss nedan. Beskriv kort ditt projekt i meddelandefältet så återkommer vi till dig.

Dra och släpp dina filer här eller Bläddra
OBS! Endast PDF och ZIP-filer är tillåtna samt max 10 stycken. Uppladdade filer raderas efter 5 dagar.

Vänligen
JustNu - Sveriges lokala tryckeri

Copyright © JustNu AB ® •
Sveriges lokala tryckeri
Styrelsens säte: Borås • Org.nr: 556671-1924
Ägare: Brover AB Angående cookies
https://www.uc.se/risksigill2?showorg=5566711924&language=swe