Rapporter

Rapporter

Olika typer av rapporter förtjänar också en korrekt grafisk form. Kanske viktigast av allt är att rapporterna är lätta att läsa och vilsamma för ögat.

Men även i rapporter har du chansen att visa upp ditt företag på ett tilltalande sätt och göra en vanligen enformig trycksak till något betydligt mer intressant att ta sig igenom.

Produktion

Vill du förhöja känslan på dina rapporter finns det många olika typer av efterbearbetningar vi kan hjälpa dig med. En präglad logotyp, till exempel.

Pappersval

Är det ett bokslut som ska tryckas är det viktigt att det görs på arkivbeständigt papper.Copyright © JustNu AB ® •
Sveriges lokala tryckeri
Styrelsens säte: Borås • Org.nr: 556671-1924
Ägare: Brover AB Angående cookies
https://www.uc.se/risksigill2?showorg=5566711924&language=swe