Checklista för att skapa eget original

Checklista för att skapa eget original

Att skapa sitt egna original är oftast väldigt kul, men kanske inte helt lätt alla gånger. Här kommer några viktiga punkter att ta hänsyn till.

Idag är det många som skapar sin egna grafiska formgivning och tillhandahåller tryckeriet en tryckfärdig PDF. Nedan följer några viktiga punkter att ta hänsyn till.

1. Prata gärna med oss först!

Om du kontaktar oss på JustNu innan du sätter igång med originalarbetet kan vi hjälpa dig att spara arbete och tid genom att ge dig information och råd om hur du bäst anpassar originalet efter våra olika trycktekniker. Upplagans storlek, antalet färger i trycksaken, efterarbete och din eventuella deadline påverkar valet av tryckteknik.

2. Mac eller PC?

Vilken typ av dator du använder är upp till dig, men det underlättar för oss om vi får veta vilken datormiljö du arbetat i. Teckensnitt och programvaror kan skilja mellan datormiljöerna. Detta är speciellt viktigt för oss om skickar underlag skapat från Officemiljön.

3. Programvaror

Använd professionella grafiska program. Undvik i största möjliga mån att göra original i ”kontorsprogram” som ordbehandlare, kalkylprogram och presentationsprogram. Kontorsprogram kan inte separera färger så att de går att trycka i offsettryck, de har dålig typografisk kontroll, de kan flöda om text när dokument flyttas till en annan dator och ändra marginalerna i dokumentet beroende på vilken skrivare som används. Grafiska program klarar allt det som nämnts ovan och mycket mer. Om du inte har något alternativ och måste lämna original i form av t.ex. ett Worddokument så trycker vi i första hand med digital tryckteknik. Ibland måste vi göra förändringar i original som är skapade i kontorsprogram för att de ska bli tryckbara. För att försöka undvika dessa problem är det bäst att spara dokumenten som pdf-filer, se punkt 9. Filformat.

4 . Teckensnitt

Fråga oss om vi har de teckensnitt som ingår i din layout. Om vi inte har dem måste vi låna dem från dig eller så måste du lämna en PDF med inbakade teckensnitt. En PDF tillverkar man oftast med hjälp av programmet Adobe Acrobat i full version (se punkt 9 Filformat). Acrobat kan ställas in på olika sätt för PDF-dokument avsedda för olika ändamål. Det är viktigt att du i största möjliga mån använder Postscriptbaserade teckensnitt i dokument som ska konverteras till PDF. Vissa TrueType-teckensnitt (vanliga i PC-miljö) låter sig inte bakas in i PDF-filen och leder till utskriftsproblem och oförutsägbara resultat.

4.1 Textkonturer

Du kan också lämna t.ex. ett InDesign-dokument eller en EPS-fil vars teckensnitt konverterats till textkonturer. Att konvertera texten till textkonturer innebär att man omvandlar teckensnitten till en bild bestående av banor. Dessa banor (kallas också bezierkurvor eller vektorgrafik) är av samma sort som används för att göra illustrationer i ritprogram som t.ex. Illustrator och CorelDraw. I och med att teckensnitten konverteras till en bild är dokumentet oberoende av teckensnitten och behåller sitt utseende även om vi inte har dina teckensnitt i våra datorer. Nackdelen är att vi inte kan göra ändringar i texten om det skulle behövas, eftersom bilden inte går att markera och redigera som text.

4.2  Normal, fet eller kursiv stil

Ett teckensnitt ingår ofta i en teckensnittsfamilj bestående av t.ex. normal, fet, kursiv och fet-kursiv. Det betyder att för varje stilvariant finns det ett motsvarande teckensnitt. Kursiv stil är INTE en lutad version av normal stil utan en helt egen så kallad skärning. Formgivaren av teckensnittet har nästan alltid ritat en alldeles speciell kursiv variant av teckensnittet och denna bör användas vid kursivering av text. Samma sak gäller alla andra stilvarianter. Om du frångår detta och väljer teckensnittet normal och sedan kryssar i ”fet” samt ”kursiv” så simulerar programmet en fet-kursiv teckenvariant genom att procentuellt svälla upp tecknen och sedan helt enkelt luta dem. Denna genväg fungerar mycket dåligt vid utskrift till RIP och plåt, ofta med postscriptfel som följd. Använd alltså originalteckensnitten som ingår i teckensnittsfamiljen genom att aktivt välja dem från teckensnittslistan i programmet.

5. Bilder

Digitala bilder har en storlek som anges i millimeter eller centimeter och en upplösning som anges i pixlar per tum, ppi (engelska: inch). Vid varje önskad fysisk bildstorlek i den färdiga trycksaken ska bilden hålla minst 200 ppi för att bli bra i digitaltryck. Vid offsettryck är kraven högre och 250-300 ppi krävs. Generellt kan man säga att en bilds upplösning bör vara lagom stor. En bild med för låg upplösning (t.ex. 72 ppi, bildskärmens upplösning) blir suddig och taggig i tryck och en bild med för hög upplösning tar onödigt lång tid att skriva ut. Om du ändrar bildens storlek i ditt layoutprogram från t.ex. 100 mm bredd till 200 mm bredd så innebär det att du minskar bildens upplösning till hälften. Om bilden hade upplösningen 200 ppi från början så har den nu alltså bara 100 ppi och blir dålig i tryck. Om du har scannat bilden kan du lösa detta genom att scanna den på nytt med högre upplösning. Bilder tagna från websidesgrafik på Internet har upplösningen 72 ppi och måste förminskas kraftigt för att nå upplösningen 200 ppi. Resultatet blir en liten men skarp bild i din trycksak.

6. Färger

Det är viktigt att ha ordning på färgerna i originalet. Undvik flera definitioner av samma färg. T.ex. ska svart färg som förekommer i bilder (i form av raster), i ramar och i text Copyright JustNu Försäljning AB 2009 kunna separeras till en och samma tryckplåt. Alltså får det inte finnas flera versioner av färgen svart. Samma sak gäller alla andra färger. Om din trycksak ska tryckas i offset måste alla bilder i dokumentet vara i CMYK. Om du har en postscriptskrivare kan du skriva ut en separation för att kolla att allt stämmer. Ta bort alla färger som inte används i dokumentet från färgpaletten så att färgerna blir lättöverskådliga. Fråga oss om du är osäker på hur du ska hantera färgerna i ditt dokument i förhållande till tryckmetod.

7. Utfall

Se till att det finns skärmån i ditt original på de ställen där bilder eller plattor är utfallande. Med utfall menas att trycket går ända ut till trycksakens papperskant. Sådana trycksaker trycks på ett ark som är större än den slutliga trycksaken. Utfallande delar av motivet ska sträcka sig 2 - 3 mm utanför den slutliga papperskanten. Om utfall saknas, så riskerar du att få otryckta glipor i papperskanten.

8. Skärmärken och passmärken

Använd helst layoutprogrammets egna märken som aktiveras i utskriftsrutan. Om du måste göra “handgjorda” märken, tänk på att göra linjerna tunna (ca 0,3 punkter) och att de inte får ligga för nära trycksakens ytterkanter vid skärning. Linjer som ska offsettryckas får inte anges som ”hårfin” eller liknande då dessa linjer blir alltför tunna. Ange minst 0,2 punkter som linjebredd.

9. Filformat

Vilka filformat ingår i originalet? PDF-, InDesign-, EPS-, TIF-, JPEG-, PSD-, Word-, Powerpoint- eller Excelformat? Dessa är några av de vanligaste filformaten. Ange så tydligt som möjligt dina filers format så att vi vet vilket program vi ska öppna filerna med. Ofta räcker det att det står punkt och filformatet efter filens namn (t.ex. blomma.tif), men ibland krävs det att du anger programmet som ska användas. En EPS kan t.ex. vara skapad både i Photoshop och i Illustrator.

9.1 PDF-filer

Det bästa filformatet för trycksaksoriginal är en högupplöst pdf-fil. Fördelen med pdf-formatet är att det är plattformsoberoende och kan därför öppnas på de flesta datorer som har gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. All grafik är inbakad i pdf-dokumentet och det är möjligt att också inkludera de typsnitt som används i dokumentet. PDF-filer tillverkar man oftast med hjälp av programmet Adobe Acrobat i full version eller Adobe PDF Library. Det senare ingår i bl.a. InDesign och Illustrator. Alltfler program har också inbyggd PDF-exportfunktion, t.ex. OpenOffice.org och Microsoft Word. PDF är ett öppet format, vilket innebär att den som vill kan skapa ett program för PDF-framställning. För dig som har PC med Windows finns det gratisprogramvaror som du kan ladda ner och med hjälp av den kan du skapa pdf-filer som är lämpliga för tryck. Tyvärr kan det ändå uppstå vissa problem beroende på vilket program du har använt för att skapa originalet. Låt alltid oss kontrollera att pdf-filen är tryckbar i förhållande till den tryckteknik som är aktuell för din trycksak.

9.2 Fogra 51/52

Våra tryckpressar är kalibrerade mot Fogra 51 för bestruket papper och Fogra 52 för obestrukt papper. För bästa möjliga återgivning rekomenderar vi att du exporterar din PDF enligt Fogra. ICC profilerna kan även gå under namnen PSO coated v3. För obestrukna papper, som offset- och naturpapper önskar vi att du har använnt färgprofilen PSO uncoated v3.

 10. Skicka originalet till oss

De vanligaste och enklaste metoderna för överföring av originalmaterial till oss är internetöverföring. Via kontaktformuläret kan du tillsammans med ett meddelande bifoga PDF eller ZIP-filer på en enkelt sätt. Begränsningen är satt till 200MB och filerna raderas automatiskt efter 5 dagar. Det går även bra att skicka dina filer via e-post om de understiger 50 MB i storlek. Alternativt går det även bra att använda gratistjänster så som Sprend eller Wetransfer. Tänk på att komprimera filerna innan du skickar dem så att de blir både mindre och bättre skyddade under sin resa till oss. Fråga oss gärna om du är osäker på hur du överför filerna på bästa sätt.

PDF är ett dokument som kan läsas av alla som har Acrobat eller Acrobat Reader (gratis) installerat på sin dator. Några av fördelarna med PDF är att bilder, teckensnitt och sidformat är "inbäddade" i dokumentet. Det betyder att du kan lämna dokumentet till oss på JustNu med förvissning om att allt som vi behöver finns med. PDF används både för läsning på bildskärm och för tryck. Möjligheten för mottagaren att redigera ett PDF-dokument är liten så det är viktigt att PDF:en blir rätt framställd från början. Om du vanligtvis inte beställer trycksaker rekomenderar vi att du tar del av vår checklista innan du skapar PDF-filen.

11. Har du glömt något?

Se till att allt som hör till originalet följer med. Ett layoutdokument är ofta beroende av länkade bildfiler och särskilda teckensnitt. Dessa måste vi få från dig för att kunna trycka ditt original. Vissa layoutprogram t.ex. InDesign har en funktion som automatiskt packar (samlar) allt som hör till ett original i en särskild mapp som du skapar. Använd denna funktion om den finns i ditt program, den sparar tid och minimerar risken att glömma någon fil.

12. Till sist…

Verkar det krångligt att göra egna original? Som inom de flesta branscher krävs det yrkeskunskaper för att göra ett professionellt arbete. Denna kunskap finns hos de grafiska formgivarna på JustNu och vi hjälper dig gärna med layout och original. Du hittar ditt lokala JustNu-tryckeri här. Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper alltid till.Copyright © JustNu AB ® •
Sveriges lokala tryckeri
Styrelsens säte: Borås • Org.nr: 556671-1924
Ägare: Brover AB Angående cookies
https://www.uc.se/risksigill2?showorg=5566711924&language=swe