Blanketter

När du behöver samla in information, till exempel i samband med ansökningar, orderupptagningar eller utvärderingar av olika slag, är blanketter ett smidigt hjälpmedel.

Vad gäller dina blanketters formgivning är det viktigt att du lämnar tillräckligt med rum för personen som fyller i att ge så utförliga svar som du behöver. Tänk också på att formulera dig tydligt, så att det inte skapas missförstånd och blir rörigt att fylla i dina blanketter.

Produktion

Har du endast behov av ett mindre antal blanketter är det en bra lösning att digitaltrycka dem. Då kan du beställa exakt det antal du behöver.

Pappersval

Behöver du flera kopior av den ifyllda blanketten är det smidigt med ett självkopierande papper i set om 2-4 ark.Copyright © JustNu AB ® •
Sveriges lokala tryckeri
Styrelsens säte: Borås • Org.nr: 556671-1924
Ägare: Brover AB Angående cookies
https://www.uc.se/risksigill2?showorg=5566711924&language=swe